Agrarische telling

Vanuit de land- en tuinbouw sector werden bij Drone analysis de problemen aangekaart met betrekking tot het tellen van planten. Over het algemeen
wordt de teelt van kwekers geteld met de hand. Hierdoor lopen de kwekers het risico dat de tellingen onbetrouwbaar zijn. Door die onbetrouwbare data
heeft de kweker geen realistisch beeld van zijn eigen teelt. Vanuit dit vraagstuk is Drone analysis in samenwerking met kwekers opzoek gegaan naar de beste oplossing. Na het uitvoeren van onderzoek kwam naar voren dat er een nieuwe innovatieve en effectieve manier is van planten tellen: tellen met behulp van kunstmatige intelligentie. Dankzij deze manier van tellen kunnen wij foutmarges garanderen van onder de 2%.

 

Accurate en betrouwbare tellingen

  • Mogelijkheid om individuele gewassoorten te tellen
  • Minder kosten door accurate tellingen
  • Overzichtelijke en betrouwbare tabellen en grafieken van het aantal gewassen op de kwekerij
  • U kunt de afnemers door de accurate tellingen betere informatie verschaffen

  Dit biedt u de mogelijkheid om de resultaten te delen met:

  • Accountmanagers
  • Afnemers
  • De belastingdienst

  Op tijd herkennen van potentieel gewas verlies

  • Mogelijkheid voor herplanten van gewassen

Hier vind u een link naar de presentatie waarin er verschillende resultaten worden weergegeven: Samen planten preciezer tellen presentatie.